Wat biedt De InternetCoach?

Werkwijze

Voordelen

Tarieven

Voorwaarden

Contact

De InternetCoaches

Home

Werkwijze


1.
In het eerste contact bepalen de coach en de klant samen het doel van de coaching. Er wordt een stappenplan opgesteld met leerresultaten en een planning.

2. Het is belangrijk dat het klikt tussen de coach en de klant. Als er geen goede match is dan komt er geen goed coachingstraject en is het beter om een andere coach in te schakelen.

3. Regelmaat is belangrijk voor een succesvolle coaching. Tussen de bijeenkomsten is gelegenheid om het geleerde in praktijk te brengen en ervaring op te doen met een nieuwe benadering. In de sessies vindt de terugkoppeling plaats voordat aan het volgende topic wordt begonnen.

4. Het komt regelmatig voor dat er persoonlijke thema's worden aangesneden in de coaching. Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn daarom essentieel voor een goed coachingsklimaat. Daarbij past dat met de opdrachtgever niet over persoonlijke kwestie van de klant wordt gesproken maar alleen over de hoofdlijnen van het traject.

5. De sessies verlopen via een vaste structuur waarin steeds het doel, de actuele situatie, de mogelijke opties en conclusies aan de orde komen.

6. Eén van de belangrijkste taken van een coach is het stellen van vragen om een optimaal rendement te krijgen van de sessies. De klant vindt zijn eigen antwoorden en ziet zijn eigen kwartjes vallen waardoor er meer begrip ontstaat, meer motivatie en een beter rendement.

7. In de terugkoppeling komt steeds aan de orde of de inzichten die zijn opgedaan in de coachingsessies effect sorteren in de werkpraktijk. Worden er resultaten bereikt en ervaart de klant dat er een ontwikkeling ten positieve gaande is?