Wat biedt De InternetCoach?

Werkwijze

Voordelen

Tarieven

Voorwaarden

Contact

De InternetCoaches

Home

Voorwaarden


De InternetCoach werkt met vooruitbetaling van rekeningen. Wij willen geen tijd besteden aan incasso en invorderen van openstaande rekeningen en kunnen daardoor onze tarieven laag houden. Mocht er door welke omstandigheden door ons geen coach ingezet kunnen worden terwijl u wel voor bepaalde sessies heeft betaald, dan zullen wij alles in het werk stellen u een passend alternatief aan te bieden. Mocht u daarvan afzien, dan heeft u recht op restitutie van het volledige bedrag van de niet ontvangen sessies over de abonnementsperiode.Gedragscode


De InternetCoach hanteert de Ethische Gedrags Code (EGC) voor Nederlandse beroepscoaches als leidraad bij alle coachingsactiviteiten. In deze gedragscode staan de begrippen respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit centraal.

Heeft u een klacht over een coach met wie u via De InternetCoach in aanraking bent gekomen? Neem dan contact met ons op via de mail en uw klacht wordt door ons (vertrouwelijk) in behandeling genomen.